BIZCONNECT7 se bavi unapređivanjem poslovnih rezultata naših klijenata. Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji je stranim kompanijama u mnogome olakšao dolazak na naše tržište. Ova sve veća konkurencija preti i samom opstanku domaćih preduzeća.
Naši eksperti vam mogu pomoći da unapredite svoju konkurentnost i na vreme se pripremite za sve veću konkurenciju. Pravilan način da se ovo postigne podrazumeva:

1. Analizu postojeće organizacije poslovanja, sistema distribucije roba i usluga, pozicioniranja na tržištu, ponude, cenovne politike itd.
2. Pronalaženje ključnih zona za unapređenje poslovnih rezultata, izrada akcionog plana za uvođenje inovacija, postizanje dogovorenih ciljeva i kasnije praćenje rada kako bi se obezbedilo da unete promene postanu sastavni deo dugoročnog napretka preduzeća.

PRODAJA, MARKETING, IZVOZ

 • Dijagnostika postojećeg stanja
 • Izbor prioriteta i akciono planiranje
 • Bc7 metod Integrisane Prodaje, razvoja Marketinga i Brenda
 • Praktična podrška tokom procesa unapređivanja efikasnosti prodaje, marketinga i izvoza
 • Formiranje Brenda, razvoj Brend strategije i komunikacije
 • Marketing – Agencije, Mediji, POS i BTL podizvođači i usluge – vodjenje, koordinacija, supervizija i izvršna podrška

STVARANJE UŠTEDA KROZ PROCES OPTIMIZACIJE PROCESA I EFIKASNO UPRAVLJANJE KVALITETOM

 • Uvođenje LEAN Sistema (po sopstvenoj PLP metodologiji)
 • Primena pojedinačnih LEAN alata (5S, Kaizen itd.)
 • Stvaranje ušteda kroz pravilno upravljanje kontrolom kvaliteta
 • Podizanje kapaciteta timova, unapređenje efikasnosti rada

UVOĐENJA POSLOVNIH INOVACIJA (UNAPREĐENJA)

 • Analiza postojećeg stanja
 • Izbor prioritetnih tačaka za uvođenje inovacija
 • Akciono planiranje
 • Praktična pomoć i saveti tokom procesa uvođenja dogovorenih unapređenja
 • Povećanje vrednosti Brenda

HR PODRŠKA, OBUKA KLJUČNIH MENADŽERA I TIMOVA

 • Obuka kadrova (prodaja, marketing, pregovaranje, izvoz, LEAN optimizacija procesa, 5S, Kaizen, timski rad, upravljanje vremenom itd.)
 • Individualni rad sa ključnim menadžerima, mentoring i savetovanje

PODRŠKA U PROCESU INVESTIRANJA

 • Strategije investiranja
 • Nalaženje investicionih partnera
 • Predlaganje oblasti za investiranje
 • Studije izvodljivosti