English
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
BizConnect7 ©2009 All rights reserved


   Svaki Vaš upit je jedinstven i zahteva zaseban pristup. Iz tog razloga ovaj pregled usluga treba shvatiti isključivo kao informaciju o našim aktivnostima i načinima na koje Vam možemo pomoći da ostvarite svoje ciljeve. BIZCONNECT7 Vam može pomoći da poboljšate poslovanje u sledećim oblastima      

- Racionalizacija i unapredjenje poslovanja
- Pronalaženje investitora

- Izvoz

RACIONALIZACIJA I UNAPREDJENJE POSLOVANJA

Posle godina ubzanog razvoja, uspešnim kompanijama u Srbiji je neophodno prilagodjavanje konkurenciji koja dolazi sa sve većim ekonomskim povezivanjem Srbije sa svetom. Naši stručnjaci imaju višegodišnje iskustvo u postizanju rezultata kroz primenu sledećih procesa i usluga:

1. Analiza postojećeg stanja interne organizacije preduzeća, sistema distribucije, pozicije na tržištu, proizvodnog programa, cenovne politika i td.

2. Identifikacija, planiranje i promeai procesa koji su ključni za dugoročni opstanak i napredak firme. Sektori koje pokrivaju naši stručnjaci su:

-       Proizvodnja
-       Prodaja
-       Marketing
-       Opšte poslovanje firme
-       Proces planiranje i praćenje rezultata
-       Interna i eksterna organizacija
-       Timski rad
-       Uvođenje LEAN sistema, 5S, Kaizen i drugih sistema za racionalizaciju i organizaciju poslovnih procesa  – za više detalja pogledajte stranu LEAN

  

top

PRONALAŽENJE INVESTITORA

Redovno dobijamo upite stranih kompanija zainteresovanih za ulaganje u firme iz Srbije. Trenutno aktuelni sektori su:

- prehrambena industrija
- hemija
- tekstil
- maloprodaja
- energetika

Ukoliko ste zainteresovani za prodaju većinskog udela u Vašoj firmi molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo dogovorili dalje korake.

 

top

Izvoz

Zbog relativno male veličine srpskog tržišta izvoz se pojavljuje kao jedini mogući izbor za kompanije koje žele da uposle svoje kapacitete, povećaju profitabilnost i kroz dalji rast osiguraju budućnost fime. BIZCONNECT7 Vam nudi pomoć u ključnim segmentima neophodnim za razvoj izvoza:

-       Strategija izvoza
-       Priprema fime za izvoz
-       Analiza stranih tržišta
-       Liste potencijanih uvoznika
-       Marketing
-       Organizovanje poseta u inostranstvu
-       Usluge eksternog izvoznog odeljenja (potraga za potencijanim kupcima, posete, redovna komunikacija, pregovaranje, pravljenje ugovora, unapredjivanje poslovne saradnje, priprema promotivnog materijala)

 

top