English













 
BizConnect7 ©2009 All rights reserved


         BIZCONNECT7 nema u ponudi već definisane šablonske usluge već se one prilagodjavaju specifičnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta i usmerene su ka postizanju postavljenih ciljeva. Naša saradnja počinje punim razumevanjem Vaših potreba, vremenskih ograničenja i poslovne etike.

         Svaki Vaš upit je jedinstven i zahteva zaseban pristup. Iz tog razloga ovaj pregled usluga treba shvatiti isključivo kao informaciju o našim aktivnostima i načinima na koje Vam možemo pomoći da ostvarite zacrtane planove:

- Pronalaženje i selekcija  kupaca, distributera, poslovnih partnera
- Kontakti sa firmama iz Srbije

- Pronalaženje dobavljača
- Analiza tržišta i pojedinih sektora

- Posete Srbiji
- Investicije
- Selekcija kadrova
- Praćenje rezultata i kontrola
- Unapređivanje poslovanja, analiza i kontrola rada

- Promocije i seminari
- Ostale usluge

Pronalaženje i selekcija  kupaca, distributera, poslovnih partnera

         BIZCONNECT7 pomaže kompanijama da pronadju odgovarajuće poslovne partnere u Srbiji. U zavisnosti od Vaših potreba možete se odlučiti za jednu od sledećih opcija:

         Standardna niskobudžetna usluga rezultira listom potencijalnih poslovnih partnera sa osnovnim podacima o firmi i osobama za kontakt. Mi ćemo stupiti u kontakt sa svakom pojedinačnom firmom, pronaći odgovarajuću osobu za kontakt, potvrditi njihov interes za dalje pregovore, proceniti mogućnost za saradnju i obavestiti ih da očekuju direktan kontakt sa Vama. Očekivani rok za slanje konačnog izveštaja je 2-3 nedelje. Ova usluga odgovara kompanijama koje ne žele kompletnu listu raspoloživih poslovnih partnera već samo žele da započnu kontakte sa firmama iz sopstvene oblasti interesovanja.

         2. Ukoliko želite da uštedite vreme i značajno poboljšate šanse za pronalaženje pravog poslovnog partnera, mi Vam možemo pomoći tako što ćemo uslugu upotpuniti obilaskom firmi, intervjuisanjem odgovornih lica i proverom kompanije i njenog poslovanja. Krajnji rezultat će biti manji broj pažljivo odabranih firmi koje zadovoljavaju Vaše ranije definisane standarde. Ceo postupak izvode stručnjaci sa bogatim praktičnim iskustvom u selekciji i radu sa domaćim i stranim kompanijama.   

top

Kontakti sa firmama iz Srbije

       Kada dobijete listu potencijalnih firmi za saradnju možete ih kontaktirati sami ili dozvoliti nama da to učinimo u Vaše ime (treba imati u vidu da znatan procenat poslovnih ljudi u Srbiji ne koristi e-mail  niti komunicira na stranim jezicima).

         Ova usluga se plaća na osnovu realno utrošenih radnih sati potrebnih npr. za pripremu i slanje pisama, slanje dopisa i uzoraka, telefonske potvrde prijema, sastanke, podnošenje izveštaja klijentima i sl.

top

Pronalaženje dobavljača

         Strane firme neretko traže dobavljače roba i usluga iz Srbije. Ukoliko samo želite lokalnu podršku oko uspostavljanja kontakata na srpskom jeziku, BIZCONNECT7 Vam može ponuditi niskobudžetnu uslugu pravljenja liste potencijalnih snabdevača. U zavisnosti od privredne grane, ovaj spisak može sadržati 3-10 kontakata (u izuzetnim slučajevima i manje). Mi ćemo kontaktirati svaku firmu pojedinačno, identifikovati odgovornu osobu, proveriti njihovu mogućnost da isporuće odgovarajuću robu ili uslugu i obavestiti ih da mogu očekivati direktan upit od našeg klijenta. Ova vrsta projekata se obično zaključuje u roku od dve nedelje.

top

Analiza tržišta i pojedinih sektora

         Na osnovu Vaših potreba možemo izvršiti analizu tržišta i pripremiti izveštaj koji će sadržati sve informacije o sektoru ekonomije koji Vas interesuje. Ovakav izveštaj može sadržati informacije kao što su detaljna analiza sektora tržišta, bitni statistički podaci, prisustvo i aktivnosti konkurencije, ključni kontakti u relevantnim firmama i državnim institucijama, planovi razvoja, strategija nastupa na tržištu, struktura kanala distribucije itd.

top

Posete Srbiji

       Ukoliko planirate da posetite potencijalne partnere u Srbiji mi Vam možemo pomoći oko pravljenja plana poseta, organizacije i pripreme sastanaka, obezbediti prevodioca i sl.

         Ukoliko Vam je tokom posete potreban stalni pristup prijateljskom i profesionalnom izvoru poslovnih informacija i saveta, možete zahtevati da Vam se tokom ključnih poslovnih sastanaka pridruži neko od naših lokalnih stručnjaka.

top

investicije

         BIZCONNECT7 pruža niz usluga vezanih za investiranje u Srbiji.

top

Selekcija kadrova

         Ljudi zaposleni u Vašoj Kompaniji mogu biti njeno najveće blago ali ujedno čine i najveći pojedinačni trošak poslovanja prosečne firme. Dozvolite da Vam pomognemu u izboru pravih osoba koje će doprineti ostvarenju Vaših poslovnih planova. Koristeći odgovarajuću proceduru i veliku bazu poslovnih kontakata omogućićemo Vam da od manjeg broja najperspektivnijih kandidata sami odaberete pravu osobu za Vašu firmu.

top

Praćenje rezultata i kontrola

         Prvi meseci rada na novom tržištu su kritični i veoma je važno izbeći propuste koji se u ovoj fazi mogu dogoditi. BIZCONNECT7 Vam može pomoći tako što će pratiti i izveštavati o stvarima bitnim za funkcionisanje posla, radu lokalnih timova i distributera, prilikama za povećanje obima posla… Po pravilu potreba za ovakvim uslugama se javlja u prvih 6-12 meseci poslovanja, a troškovi se utvrdjuju na mesečnom nivou.

top

Unapređivanje poslovanja, analiza i kontrola rada

         Firmama koje već izvesno vreme posluju u Srbiji nudimo profesionalnu i nezavisnu analizu postojećeg rada i predloge mera koje treba preuzeti u cilju poboljšanja poslovanja, funkcionisanja distribucije i rada sopstvenih lokalnih timova

top

Promocije i seminari

         Promovišite svoje proizvode i usluge kroz promocije u celoj Srbiji – mi Vam u tome možemo pomoći organizacijom seminara u Beogradu i unutrašnjosti, prevodjenjem promotivnog materijala na srpski, pripremom i slanjem pozivnica relevantnim firmama, organizacijama i državnim institucijama.

top

Ostale usluge

         Mi nismo stručnjaci za sve oblasti razvoja poslovanja. Iz ovog razloga Vam možemo ponuditi usluge naših pažljivo odabranih poslovnih partnera koji su specijalizovani za oblasti koje mogu biti od ključnog značaja za Vaše poslovanje:

- Odnosi sa javnošću
- Specijalizovana pravna pitanja
- Neke oblasti upravljanja ljudskim resursima
- Reklamiranje
- Izrada Internet prezentacija i promotivnog materijala na srpskom jeziku

 


top